HAYATIN HARMONİSİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Hayatla müzik arasında inkar edilemez bir bağ vardır. Bu bağ kendini zaman zaman farklı biçimlerde gösterir. Hayatta iniş çıkışlar olabileceği gibi müzikte de dipler ve zirveler vardır. Hepimiz biliriz ki her hayat – tıpkı her müzikal eser gibi – zamanın birinde...